שאלות נפוצות Common questions


1. מה קורה בזמן הפסקת חשמל?

    בהפסקת חשמל הקליימבר נעצר ונבלם מיד.

    ניתן כאופציה ובתוספת תשלום להזמין ספק כח עם מצבר נטען שיאפשר להגיע בבטחה לתחנה 

    גם בזמן הפסקת חשמל.

2. מה קורה אם ארצה לעבור דירה?

    הקליימבר אינו מחובר באופן פיזי למדרגות אלא רק מונח עליהם, לכן הוא ניתן להסרה מידית  

    מבלי להותיר סימן על המדרגות ו/או הקירות.

    לקליימבר שני דגמים - דגם בסיסי המותאם למדרגות הספציפיות. בדר"כ לא יהיה ניתן להתאים  

                                   דגם זה לדירה החדשה.

                                    דגם אוניברסלי המתאים למרבית סוגי וגדלי המדרגות. דגם זה יתאים  

                                    בדר"כ גם למדרגות הדירה החדשה.

3. תוך כמה זמן מתבצעת ההתקנה?

   מכיוון שהקליימבר אינו מחובר פיזית למבנה, ההתקנה פשוטה ואורכת כ 3 שעות.

4. האם מוענקת אחריות?

    לקליימבר תוענק אחריות יצרן של 12 חודשים ממועד ההתקנה. ניתן להאריך את האחריות  

    בתשלום.

5. האם לקליימבר יש תו תקן והגנות בטיחות?

    הקליימבר מצויד בתקן האירופי CE. לקליימבר בקר תנועה ממוחשב המבטיח מהירות, תאוצה 

    ותאוטה בטוחים. 

    ההפעלה היא באמצעות לחיצה רצופה על אחד משני הלחצנים. הרפיה מהלחצן תגרום לעצירה 

    מיידית של המכשיר. בנוסף, מצויד הקליימבר בכבל ביטחון מלווה שיעצור את המכשיר בשעת 

    חירום.

    לקליימבר מאחז יד לנוחיותו וביטחונו של המשתמש. במידה ונדרש, ניתן להוסיף גם כיסא  

    מתקפל.

    

6. האם המוצר מתאים לכל סוגי המדרגות?

    כן, הקליימבר מתאים לכל סוג ורוחב של מדרגות ישרות. הוא אינו מתאים למדרגות מתעקלות.

7. האם המוצר מתאים לשימוש חיצוני?

    כן, בהחלטבמידה והקליימבר מיועד לשימוש חיצוני יש לציין זאת בהזמנה. במקרה כזה כל 

    חלקיו יותאמו לעמוד באווירה חיצונית.

8. איזה משקל הקליימבר מתוכנן לשאת?

    הקליימבר הסטנדרטי מיועד לשאת משקל של 130 ק"ג. ניתן להזמין מוצר למשקלים כבדים יותר.

9. במה שונה הקליימבר ממעלון?

    הקליימבר אינו מעלון אלא דרגנוע ביתי לשימוש פרטי. מכיוון שייעודו לשאת אדם אחד בתדירות  

    נמוכה יחסית, הוא אינו מצויד במספר רב של מדרגות כשאר הדרגנועים אלא במדרגה נעה אחת.     המעלון, לעומתו מיועד במיוחד לשימוש אדם שאינו מסוגל לעמוד, ללכת ובוודאי לא לעלות במדרגות, הקליימבר מיועד לשימושם של אנשים שאינם נכים אך מתקשים בעלייה במדרגות.


English                                                                                                

1. What happens during an electrical failure?                                                                                                                    

In a failure of electricity the climber stops immediately.                                                   

     As an option, you can order a power supply with a rechargeable battery that will allow you to safely reach the station even during a power failure.                                                                                                                                            


2. What happens if I want to move from the apartment?                                                                                                    


The Climber is not physically attached to the stairs but only rests on them, so it can be removed immediately without leaving a mark on the stairs and/or walls.                                                                                                                      

The climber has two models - a basic model adapted to the specific stairs. Usually, this model cannot be adapted to the new apartment.                                                                                                                                                                    

The universal model is suitable for most types and sizes of stairs. This model will usually fit the stairs of the new  apartment.                                                                                                                                                                           


3. How long will the supply and installation take?                                                                                                       

Climber o.d.e Ltd. has set a goal to deliver the orders within 3 weeks because the Climber is not physically connected to the building, the installation is simple and takes about 3 hours.                                                                                   


4. Is guaranty granted?                                                                                                                                                     


The climber will be given a manufacturer warranty of 12 months from the date of installation.                                       


5. Does Climber meet the safety regulations?                                                                                                               


The Climber is equipped with the European CE standard. The climber has a computerized motion controller that ensures safe speed, acceleration, and deceleration.                                                                                                

Activation is by pressing one of the two buttons. Relaxing the button will immediately stop the device. Additionally, the Climber is equipped with a security cable that will stop the device in an emergency.

The climber has a handrail for the user's convenience and safety.

If required, a folding chair can be added


6. Is the product suitable for all types of stairs?                                                                                                            


Yes, the Climber is suitable for all types of straight stairs. It is not suitable for curved stairs.                                      


7. Is the product suitable for outdoor use?                                                                                                             


If the Climber is intended for external use, this should be noted in the purchase order. In this case, all parts will be adapted to an outdoor atmosphere.                                                                                                                             


8. What weight is the Climber designed to carry?                                                                                                       


    The standard Climber is designed to carry a weight of 130 kg, but a special order can be made for heavier weights.

                                                      


9. How is the Climber different from a stairlift?                                                                                                               

The Climber is not a stairlift but an escalator for home use. Since it is intended to  carry one person in a standing  position,  at a relatively low frequency, It is not equipped with a large number of moving stairs like an ordinary escalator but with only one stair. The stairlift, in the other hand, is intended for the use of a person who can not stand.