שאלות נפוצות Common questions


1. מה קורה בזמן הפסקת חשמל?

    בהפסקת חשמל הקליימבר נעצר ונבלם מיד.

    ניתן כאופציה ובתוספת תשלום להזמין ספק כח עם מצבר נטען שיאפשר להגיע בבטחה לתחנה גם בזמן הפסקת חשמל.

2. מה קורה אם ארצה לעבור דירה?

    הקליימבר אינו מחובר באופן פיזי למדרגות אלא רק מונח עליהם, לכן הוא ניתן להסרה מידית מבלי להותיר סימן על המדרגות ו/או הקירות.

    לקליימבר שני דגמים - דגם בסיסי המותאם למדרגות הספציפיות. בדר"כ לא יהיה ניתן להתאים דגם זה לדירה החדשה.

                                    דגם אוניברסלי המתאים למרבית סוגי וגדלי המדרגות. דגם זה יתאים בדר"כ גם למדרגות הדירה החדשה.

3. תוך כמה זמן מתבצעת האספקה וההתקנה?

    חברת קליימבר א.ד.א בע"מ שמה לה למטרה לספק את ההזמנות בתוך 3 שבועות. מכיוון שהקליימבר אינו מחובר פיזית למבנה, ההתקנה  

    פשוטה ואורכת כ 3 שעות.

4. האם מוענקת אחריות?

    לקליימבר תוענק אחריות יצרן של 12 חודשים ממועד ההתקנה.

5. האם לקליימבר יש תו תקן והגנות בטיחות?

    הקליימבר יהיה מצויד בתקן האירופי CE. לקליימבר בקר תנועה ממוחשב המבטיח מהירות, תאוצה ותאוטה בטוחים. 

    ההפעלה היא באמצעות שני לחצנים על מעקה המכשיר המאפשרים נסיעה רק כאשר שתי הידיים אוחזות במעקה.

    למעקה עצמו יש מפסק מיוחד שאינו מאפשר נסיעה אלא אם המעקה סגור.

6. האם המוצר מתאים לכל סוגי המדרגות?

    כן, הקליימבר מתאים לכל סוגי המדרגות הישרות. הוא אינו מתאים למדרגות מתעקלות.

7. האם המוצר מתאים לשימוש חיצוני?

    במידה והקליימבר מיועד לשימוש חיצוני יש לציין זאת בהזמנה. במקרה כזה כל חלקיו יותאמו לעמוד באווירה חיצונית.

8. איזה משקל הקליימבר מתוכנן לשאת?

    הקליימבר הסטנדרטי מיועד לשאת משקל של 130 ק"ג. ניתן להזמין מוצר למשקלים כבדים יותר.

9. האם המוצר יקר?

    הקליימבר זול משמעותית ממעלון וזול בסדרי גודל ממעלית. 

10. במה שונה הקליימבר ממעלון?

     הקליימבר אינו מעלון אלא דרגנוע ביתי לשימוש פרטי. מכיוון שייעודו לשאת אדם אחד בתדירות נמוכה יחסית, 

    הוא אינו מצויד במספר רב של מדרגות אלא במדרגה נעה אחת. לעומת המעלון המתאים לשימוש אדם שאינו מסוגל לעמוד, 

    ללכת ובוודאי לא לעלות במדרגות, הקליימבר מיועד לשימושם של אנשים שאינם נכים אך עם זאת מתקשים בעלייה במדרגות.


English                                                                                                

1. What happens during an electrical failure?                                                                                                                    


           In a failure of electricity the climber stops immediately.                                                                                                 

     As an option, you can order a power supply with a rechargeable battery that will allow you to safely reach the station even during a power failure.                                                                                                                                            


2. What happens if I want to move from the apartment?                                                                                                    


    The Climber is not physically attached to the stairs but only rests on them, so it can be removed immediately without leaving a mark on the stairs and/or walls.                                                                                                                      

The climber has two models - a basic model adapted to the specific stairs. Usually, this model cannot be adapted to the new apartment.                                                                                                                                                                    

The universal model is suitable for most types and sizes of stairs. This model will usually fit the stairs of the new            apartment.                                                                                                                                                                           


3. How long will the supply and installation take?                                                                                                               


    Climber o.d.e Ltd. has set a goal to deliver the orders within 3 weeks because the Climber is not physically connected to the building, the installation is simple and takes about 3 hours.                                                                                   


4. Is guaranty granted?                                                                                                                                                     


    The climber will be given a manufacturer warranty of 12 months from the date of installation.                                       


Does Climber meet the safety regulations?                                                                                                                    


    The Climber will be equipped with the European CE standard. The climber has a computerized motion controller that ensures safe speed, acceleration, and deceleration.                                                                                                      

    Operating is by using two buttons on the rail that allow the device to move only when both hands hold the railing.     

    The railing itself has a special switch that does not allow moving unless the railing is properly closed.                        


6. Is the product suitable for all types of stairs?                                                                                                            


    Yes, the Climber is suitable for all types of straight stairs. It is not suitable for curved stairs.                                      


7. Is the product suitable for outdoor use?                                                                                                                   


    If the Climber is intended for external use, this should be noted in the purchase order. In this case, all parts will be adapted to an outdoor atmosphere.                                                                                                                             


8. What weight is the Climber designed to carry?                                                                                                       


    The standard Climber is designed to carry a weight of 130 kg, but a special order can be made for heavier weights.


9. Is the climber expensive?                                                                                                                                            


    The climber is significantly cheaper than the stairlift, not to mention the elevator.                                                          


10. How is the Climber different from a stairlift?                                                                                                               

     The Climber is not a stairlift but an escalator for home use. Since it is intended to carry one person in a standing          position, at a relatively low frequency, It is not equipped with a large number of moving stairs like an ordinary escalator but with only one stair. The stairlift, in the other hand, is intended for the use of a person who can not stand.