מעוניין במתקן ראשוני אצלך בבית?


חברת קליימבר א.ד.א בע"מ עוברת משלב האב טיפוס (POC) לשלב ניסוי המוצר בבית הלקוח (MVP).
במסגרת זו יותקנו מספר מצומצם של קליימברים בבתי לקוחות המעוניינים להשתתף בניסוי.
תמורת השתתפותם יקבלו הלקוחות שנבחרו, את הקליימבר במחיר עלות.
לקוחות המעוניינים לקחת חלק בניסוי מתבקשים למלא ולשלוח את הטופס הרצ"ב.