קליימבר נבחנה ונמצאה תואמת לדרישות התקן האירופי CE


קליימבר א.ד.א שמחה להודיע כי ב 8 בדצמבר 2019 הושלם התהליך שבסופו מכשיר הקליימבר נמצא ראוי לשאת את תו התקן האירופי CE המוכיח כי מכשיר הקליימבר נבדק ונמצא בטוח לשימוש.

Climber o.d.e is proud to announce that on December 8, 2019, the CE standard testing process was completed successfully, which makes the CLIMBER home escalator worthy to carry the European CE mark. This to prove that the  CLIMBER device has been tested and found safe to use

אישור CE20191210_12283568.pdf