איך נולד ה"climber"?


איך נולד ה"climber"?
Please roll down for English version
אשתי היא אישה בריאה וספורטיבית אך סובלת מכאבים בברכיים.
כדי שמצבה לא יחמיר המליצו לה הרופאים להימנע ככל שניתן מטיפוס במדרגות.
מכיוון שהבית שבנינו כשהיינו צעירים בנוי על כמה מפלסים, המשמעות מבחינתנו היא לעבור לבית שטוח או לצמצם את חיינו לאחד ממפלסי הבית בלבד. שתי האפשרויות בעייתיות .
פתרונות כמו מעלון או מעלית נדחו על ידה על הסף בטענה שאינה "נכה".
כך נולד רעיון ה CLIMBER שהמצאנו ופיתחנו ואשר בא לתת מענה לאנשים מסוגה אשר מסוגלים לעלות במדרגות - אך מתקשים. כמוה יש עוד רבים המהווים 13% מהאוכלוסייה הבוגרת,אשר נותרו בעצם ללא פתרון - עד בואו של ה CLIMBER.
ה CLIMBER קודם על ידינו באמצעים עצמיים - תכנון ראשוני, רישום פטנט, רישום PCT, תכנית עסקית, תכנון מפורט, ייצור אב טיפוס והפעלתו המאוד מוצלחת.
משלב זה נשמח לצרף שותפים אסטרטגיים שיסייעו בהמשך הפיתוח - תקינה, עיצוב, הקמת חברה, שיווק וכו'.

דוד איזנמן - מייסד ומנכ"ל


?HOW IT ALL BEGAN

   My wife is a healthy and athletic woman, but she is in pain in her knees.                                                                              
For her condition not to get worse, the doctors advised her to avoid stairs as much as possible. Since the house that we built when we were young is multi-stories, the significance for us is to move to a flat house or reduce our lives to one of the house floors only. Both options are problematic.                                                                                                           
Solutions such as a stairlift or elevator were rejected by her out of hand, claiming that she was not a "disabled person."
This was the birth of the CLIMBER, which we invented and developed and which came to provide a solution for people of her kind who are able to climb the stairs - but find it difficult. Like her, there are many more who make up 13% of the adult population, which remained actually without a solution... until the arrival of the CLIMBER. The CLIMBER was developed by us by self-investment - preliminary planning, patent registration, PCT registration, business plan, detailed planning,   prototype production, and it's a very successful operation.                                                                                                
From this stage, we will be happy to add strategic partners to assist in further development - standardization, design,   company formation, marketing, etc.                                                                                                                                  
                                         


David Eisenman - Founder and CEO