איך נולד ה"climber"?


איך נולד ה"climber"?
Please roll down for English version
אשתי היא אישה בריאה וספורטיבית אך סובלת מכאבים בברכיים.
כדי שמצבה לא יחמיר המליצו לה הרופאים להימנע ככל שניתן מטיפוס במדרגות.
מכיוון שהבית שבנינו כשהיינו צעירים בנוי על כמה מפלסים, המשמעות מבחינתנו היא לעבור לבית שטוח או לצמצם את חיינו לאחד ממפלסי הבית בלבד. שתי האפשרויות בעייתיות .
פתרונות כמו מעלון או מעלית נדחו על ידה על הסף בטענה שאינה "נכה".
כך נולד רעיון ה CLIMBER שהמצאנו ופיתחנו ואשר בא לתת מענה לאנשים מסוגה אשר מסוגלים לעלות במדרגות - אך מתקשים. כמוה יש עוד רבים המהווים 13% מהאוכלוסייה הבוגרת,אשר נותרו בעצם ללא פתרון - עד בואו של ה CLIMBER.
ה CLIMBER קודם על ידינו באמצעים עצמיים ובסיוע רשות החדשנות והביטוח הלאומי - תכנון ראשוני, רישום פטנט, רישום PCT, תכנית עסקית, תכנון מפורט, ייצור אב טיפוס והפעלתו המאוד מוצלחת, תקינה, עיצוב, הקמת חברה.
משלב זה נשמח לצרף שותפים אסטרטגיים שיסייעו בהמשך הפיתוח של הדגם הקיים ודגמים נוספים והבאתם לשוק העולמי.

דוד איזנמן - מייסד ומנכ"ל


?HOW IT ALL BEGAN

   My wife is a healthy and athletic woman, but she is in pain in her knees.                                                                              
For her condition not to get worse, the doctors advised her to avoid stairs as much as possible. Since the house that we built when we were young is multi-stories, the significance for us is to move to a flat house or reduce our lives to one of the house floors only. Both options are problematic.
Solutions such as a stairlift or elevator were rejected by her out of hand, claiming that she was not a "disabled person."
This was the birth of the CLIMBER, which we invented and developed and which came to provide a solution for people of her kind who are able to climb the stairs - but find it difficult. Like her, there are many more who make up 13% of the adult population, which remained actually without a solution... until the arrival of the CLIMBER. The CLIMBER was developed by us by self-investment with the assistance of the Israeli Innovation Authority and the Israeli National Insurance - Preliminary planning, patent registration, PCT registration, business plan, detailed planning, prototype production, and it's a very successful operation, CE standardization, design, company establishment. 
 From this stage, we will be pleased to bring together strategic partners to help the development of the existing and other modelד and release them to the global market.
                                         


David Eisenman - Founder and CEO